Pragma Inova Technika Sp. z o. o.
ul Szafrańska 11
31-587 Kraków
Tel: 12 633 71 93
Tel. kom: 797 397 995
www.printechnika.pl